×

Chyba

[sigplus] Critical error: Image gallery folder dennis_rappier_F88_XL_2 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Vajnorská 46
831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 44635377
Mobil: +421 903713769

skcs

pripravujeme pre obec Hostěradice

[sigplus] Critical error: Image gallery folder dennis_rappier_F88_XL_2 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Dňa 19.03.2014 prebehol 2. kontrolný deň kedy bolo hasičmi skonštatované že vozidlo spĺňa všetky, dohodnuté podmienky.

V týchto, dňoch  pripravujeme vozidlo Dennis Rappier F88 pre obec Hostěradice. Po dovoze vozidla  vozidlo  úspešne absolvovalo technickú  a emisnú kontrolu. Tým sa započala celá príprava vozidla a rada legislatívnych krokov umožňujúcich  prihlásenie vozidla do evidencie v ČR a  prihlásenie vozidla do IZS.V súčasnej dobe sú všetky legislatívne  úkony ukončené.  Na vozidle sa plánujú určité úpravy vedúce k celkovému zníženiu vozidla, kvôli výške hasičskej zbrojnice v Hostěradicích. 

{AG}dennis_rappier_F88_XL_2{/AG}

 

Novinky