Vajnorská 46
831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 44635377
Mobil: +421 903713769

skcs

Veliteľské vozidlá

Veliteľský automobil /VEA/ slúži najmä na podporu veliteľa zásahu ako aj  poskytovanie informačnej podpory veliteľovi zásahu pri mimoriadnych udalostiach.  Tvoria s výbavou umiestnenou vo vozidle samostatnú jednotku s širokým spektrom nasadenia.

Mercedes 316 cdi

Cena vozidla, na požiadanie.


Na požiadanie k vozidlu odovzdáme doklad, potrebný pre jeho zaradenie do IZS /ČR/, podľa nového predpisu !

» Viac...