Vajnorská 46
831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 44635377
Mobil: +421 903713769

skcs

pripravujeme veliteľské vozidlo pre obec Telnice

19.11.2015 Vozidlo odovzdané hasičom

25.10.2015 Vozidlo hotové a pripravené na odovzdanie hasičom.

21.10.2015  Po dovoze vozidla a následnom absolvovaní STK a emisnej kontroly začal  proces legislatívy uvedeného vozidla Fiat Ducato, 9-mieste, veliteľské vozidlo. Následne začínajú na vozidlé úpravy podľa hasičskej vyhlášky 53/2010 Sb, vid návrhy na polepenie vozidla pre hasičov Telnice.

Novinky