Vajnorská 46
831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 44635377
Mobil: +421 903713769

skcs

pripravujeme vozidlo pre obec Hevlín

23.04.2018 Vozidlo po úpravách hasičom odovzdané

18.12.2017 V týchto, dňoch  pripravujeme vozidlo MAN 12.232 4x4  pre dobrovoľných hasičov obce Hevlín

V súčasnej dobe prebieha  príprava vozidla na STK e emisie a jeho úprava podľa hasičského zákona. Na vozidlu budú prebiehať rôzne úpravy podľa priania hasičov, ako je: montáž osvetľovacieho stožiaru, zastavenie výbavy hasičov do vozidla, dovybavenie vozidla použitou, hasičskou výbavou a iné. O priebehu prác  vás budeme postupne informovať.

 

 

   

 

 

 

 

 

Novinky