Vajnorská 46
831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 44635377
Mobil: +421 903713769

skcs

Odovzdávanie vozidla Nebílovy

Dňa 07.10.2014 bolo vozidlo odovzdané  zástupcom obce Nebílovy

 

V týchto, dňoch  pripravujeme vozidlo Volvo FL 6.11 Technický automobil  pre obec Nebílovy.

 Po dovoze vozidla  vozidlo  úspešne absolvovalo technickú  a emisnú kontrolu. Tým sa započala celá príprava vozidla a rada legislatívnych krokov umožňujúcich  prihlásenie vozidla do evidencie v ČR.V súčasnej dobe sú všetky legislatívne  úkony ukončené.  

Na vozidle prebehli okrem samotnej, farebnej úpravy vozidla na prianie zákazníka  kompletná výmena všetkých náplní so servisnou knižkou.

 

Novinky