Vajnorská 46
831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 44635377
Mobil: +421 903713769

skcs

Odovzdávanie vozidla Všechlapy

Dňa 14.11.2014 bolo vozidlo odovzdané  zástupcom obce Všechlapy

Dňa 04.11.2014 prebehol 2. kontrolný deň kedy bolo hasičmi skonštatované že vozidlo spĺňa všetky, dohodnuté podmienky kontrolného dňa číslo 1.

V týchto, dňoch  pripravujeme vozidlo MAN 15.225  pre obec Všechlapy  Vozidlo pred dovozom absolvovalo tlakové skúšky čerpadla s videonávodom  a certifikátom: https://www.youtube.com/watch?v=d-n7MZ_cwj8 a https://www.youtube.com/watch?v=dA72Ms6vh7k 

 Po dovoze vozidla  vozidlo  úspešne absolvovalo technickú  a emisnú kontrolu. Tým sa započala celá príprava vozidla a rada legislatívnych krokov umožňujúcich  prihlásenie vozidla do evidencie v ČR.V súčasnej dobe sú všetky legislatívne  úkony ukončené.  

Na vozidle prebehli okrem samotnej, farebnej úpravy vozidla podľa vyhlášky 53/2010 Zb., úprava vývodov výtlakov na českú normu.

 

 

 

Novinky