Vajnorská 46
831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 44635377
Mobil: +421 903713769

skcs

pripravujeme veliteľské vozidlo pre obec Poštovice

 26.3.2019 . Vozidlo hasičom odovzdané, toto vozidlo sme z časti hasičom dali ako sponzorský dar !

14.02/2019

V týchto dňoch pripravujeme veliteľské vozidlo DA L1Z  pre SDH Poštovice. O jeho priebehu Vás budeme pravidelne informovať na našich stránkách. Hasiči si po dovoze vozidla, jeho legislatíve a úprave podľa hasičského zákona  objednali výmenu náplní, filtrov, montáž ozvučovacieho zariadenia.

následnom absolvovaní STK a emisnej kontroly

 

Novinky