Vajnorská 46
831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 44635377
Mobil: +421 903713769

skcs

pripravujeme pre mesto Sezimovo Ústí

Dňa 27.08.2014 bolo vozidlo odovzdané v Sezimovom Ústí zástupcom mesta.

Dňa 22.08.2014 prebehol 2. kontrolný deň kedy bolo hasičmi skonštatované že vozidlo spĺňa všetky, dohodnuté podmienky kontrolného dňa číslo 1.

V týchto, dňoch  pripravujeme vozidlo Dennis Rappier FX88 pre mesto Sezimovo Ústí. Vozidlo pred dovozom absolvovalo tlakové skúšky čerpadla a certifikátom:  https://www.youtube.com/watch?v=t8mFeh9Zi5M 

 Po dovoze vozidla  vozidlo  úspešne absolvovalo technickú  a emisnú kontrolu. Tým sa započala celá príprava vozidla a rada legislatívnych krokov umožňujúcich  prihlásenie vozidla do evidencie v ČR.V súčasnej dobe sú všetky legislatívne  úkony ukončené.  

Na vozidle prebehli okrem samotnej, farebnej úpravy vozidla podľa vyhlášky 53/2010 Zb. tieto  úpravy a to: dodávka a montáž navijáku, montáž univerzálneho ťažného zariadenia, výmena náplní vo vozidle, dodanie elektrocentrál, úprava vývodov výtlakov na českú normu.

 

 

 

Novinky