Vajnorská 46
831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 44635377
Mobil: +421 903713769

skcs

pripravujeme pre obec Poříčany

Vozidlo odovzdané hasičom ! 

Dňa 22.08.2014 prebehol 2. kontrolný deň kedy bolo hasičmi skonštatované že vozidlo spĺňa všetky, dohodnuté podmienky kontrolného dňa číslo 1.  

V týchto, dňoch  pripravujeme vozidlo Daf 2300 pre obec Poříčany. Vozidlo pred dovozom absolvovalo tlakové skúšky čerpadla a certifikátom:  http://youtu.be/I0ng7QoMY0g 

Po dovoze vozidla  vozidlo  úspešne absolvovalo technickú  a emisnú kontrolu. Tým sa započala celá príprava vozidla a rada legislatívnych krokov umožňujúcich  prihlásenie vozidla do evidencie v ČR.V súčasnej dobe sú všetky legislatívne  úkony ukončené.  

Na vozidle prebehli okrem samotnej, farebnej úpravy vozidla podľa vyhlášky 53/2010 Zb. tieto  úpravy a to: vyvedenie bočných výtlakov  do dolnej časti, montáž zvádzacej, oranžovej aleje, výmena predných majákov za nižšie, kvôli zníženiu výšky vozidla. Montáž zábleskových predátorov do prednej a zadnej časti vozidla,  kompletná výmena náplní vo vozidle, úprava pôvodných držiakov dýchacích prístrojov vo vozidle na dýchacie prístroje značky Scott,úprava vývodov výtlakov na českú normu.

 

 

Novinky