Vajnorská 46
831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 44635377
Mobil: +421 903713769

skcs

pripravujeme pre obec Dolní Němčí

Dňa 07.06.2014 bolo vozidlo slávnostne žehnané. 

Dňa 04.06.2014, prebehol 2. kontrolný deň a zároveň si  hasiči obce Dolní Nemčí prevzali hotové vozidlo upravené podľa ich požiadaviek.16.05.2014 V týchto, dňoch  pripravujeme vozidlo Daf 55.230 TI pre obec Dolní Němčí. Po dovoze vozidla  vozidlo  úspešne absolvovalo technickú  a emisnú kontrolu. Tým sa započala celá príprava vozidla a rada legislatívnych krokov umožňujúcich  prihlásenie vozidla do evidencie v ČR a  prihlásenie vozidla do IZS.V súčasnej dobe sú všetky legislatívne  úkony ukončené. Počas 1. kontrolného dňa si hasiči okrem grafickej úpravy vozidla dohodli na vozidle aj rôzne úpravy ako je: dodanie elektrocentrály HERON EGM 68 AVR-3E, vyrobenie nového  výsuvu na elektrocentrálu, dodanie a montáž výstražného a dorozumievacieho zariadenia, zastavanie stávajúcej hasičskej výbavy do vozidla.   

 

 

Novinky