Vajnorská 46
831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 44635377
Mobil: +421 903713769

skcs

pripravujeme pre obec Libhošť

Dňa 04.06.2014, si  hasiči obce Libhošť prevzali hotové vozidlo upravené podľa ich požiadaviek a zväčšenou nádržou na vodu. 

Dňa 22.04.2014 prebehol  2.kontrolný deň kedy bolo kupujúcim skonštatované že vozidlo je na 90% dokončené a všetky objednané práce zadávateľom sú vykonané. Vozidlo bude po dodaní prídavnej 200 L nádrže a jej montáže do vozidla odovzdané hasičom.  

Dňa 20.03.2014 prebehol  po dovoze vozidla kontrolný deň, kedy sa prejednala  farebná  a iná úprava auta a taktiež hasiči priniesli svoju výbavu ktorá im bude do vozidla zastavaná.

08/03/2014 - v týchto, dňoch  pripravujeme vozidlo DAF 45 pre obec Libhošť. Tak ako je u nás dobrým zvykom, ešte u holandského partnera prebehla za našej prítomnosti dňa 08/03/2041 tlaková skúška čerpadla Ziegler FP 16-8, vid video: http://youtu.be/pJQh0V-eUiI . Kedže sa jedná o veľmi zachovalé vozidlo kontrola prebehla na výbornú a samotné čerpadlo Ziegler FP 16-8 je vo taktiež vo výbornom stave, o čom svedčí aj vystavený protokol o nameraných hodnotách čerpadla v záťažových podmiienkach. Následne bude prebiehaťv týchto dňoch kompletná kontrola hasičskej nadstavby vozidla vyrobenej firmou Ziegler, kompletná kontrola vozidla pred jeho samotným dovozom a legislatívna príprava samotného  vozidla na export. O ďalších krokoch Vás budeme  opäť informovať v pridaných článkoch.

 

Novinky