Vajnorská 46
831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 44635377
Mobil: +421 903713769

skcs

boj za českých "Dobrákov"

Milí, českí Dobráci ,

už rok sa snažím, zatiaľ na vlastnú päsť lobovať aby sa v Čechách zrušila smernica, ktorú vydalo GŘHZS, ako majú postupovať príslušné, krajové riaditeľstvá hasičského, záchranného sporu ČR pri zaraďovaní zásahového vozidla, získaného českou obcou, mestom, kúpou zo zahraničia, do IZS. Okrem snahy sa normálne dohovoriť priamo na GŘHZS, s tým aby sa minimálne aj k autu kúpeného českými dobrákmi pristupovalo podľa rovnakého, metodického pokynu vydaného GŘHZS pre auta získané v zahraničí hasičmi darom, T.j. že sa predmetné vozidlo  ráno pristaví do sídla TUPO v Modřanech, kde sa skontroluje a následne, sa v ten deň vydá potvrdenie o splnení požiadaviek, za cenu 9600 Kč. Absolvoval som v Prahe 3 stretnutia na GRHZS, TUPO. Keďže boli tieto, moje jednania s vedením českých hasičov neúspešné a vedenie týchto dvoch inštitúcií striktne trvalo na podmienke zaradenia týchto vozidiel do IZS kompletnou certifikáciou v TUPO v Prahe Modřanech a Vojenskom, technickom ústave vo Vyškove, v cene cca 100.000 Kč , mal som v poslednej dobe stretnutie aj s viacerými, politikmi českého senátu a parlamentu, ktorí mi po dôkladnom oboznámení sa s problémom prisľúbili mi pomoc. Tiež aj mojim pričinením vyšiel 9.10.2015 článok na prvej strane Hasičských novín  http://www.dobraci.sk/images/noviny_clanek.pdf  , kde je problém aspoň v hrubých črtách hasičom pomenovaný a vysvetlený. Potreboval by som ale v tomto boji za práva českých, dobrovoľných hasičov   podporu vás, českých, dobrovoľných hasičov! Nejedná sa len o mňa ale predovšetkým o vás, českých "dobrákov". Veď to sa týka aj hasičskej Tatry, Liazky, kúpenej českými hasičmi od hasičov na Slovensku, Poľsku. Snáď sa náš, spoločný boj povedie - :) Veď v Holandsku, alebo na Slovensku horí ináč ako v Čechách a české velenie hasičov musí byť "papežtější než papež" ?  Viem, že som sa vydal neľahkou cestou, ale ide o dobrú vec a za tú treba BOJOVAŤ!  

P.S: Vyzerá to že podľa najnovších správ , sa môj viac ako rok dlhý boj blíži do zdárneho konca a  dovoz hasičských vozidiel pre českých dobrákov bude možný bez zbytočných, administratívnych prekážok.   Dnes, 30.12.2015 mi po skoro mesiaci, keď som písal dotaz na GŘHZS ako to bude so zaraďovaním hasičských vozidiel do IZS prišla z GŘHZS oficiálna odpoveď, list  napísaný pánom ing. Maděrom a podpísaný pánom, brigádnym generálom ing. Zadinom, námestníkom generálneho riaditeľa, vid link : ww.dobraci.sk/images/vyjadreni_grhzs.pdf    Veľmi si toto, oficiálne  stanovisko GŘHZS  vážim o to viac že ide o stanovisko odborníkov a teším sa že českí "Dobráci" ktorým vyísť maximálne v ústrety je krédom mojej firmy  už nebudú  mať problémy so zaradením svojho, kúpeného hasičského, zásahového  auta do IZS. Čas však ukáže či tomu tak je. 

     Chcel by som tiež touto cestou poďakovať ľuďom ktorý mi svojou podporou a pomocou  v tomto boji výrazne pomohli a to menovite  pánovi Romanovi Suchému , pracovníkovi medzinárodnej  organizácii Solvit   , ktorý celý rok bojoval za moje právo na úrovni  EÚ a Bruseli a ako odborník v medzinárodnom práve neustále zasielal pádne protiargumenty voči českej strane , pánovi poslancovi českého parlamentu, Janu Zahradníkovi ,  pánovi senátorovi českého senátu, Milošovi Vystrčilovi , ktorí sa za práva českých, dobrovoľných  hasičov a môj cieľ  bojovali  v českej  vláde, pani starostke obce Hojkov Milade Duchanovej   a pánovi starostovi obce Stachy Bořivoji Klímovi   za ich pomoc a podporu ,  pánovi šéfredaktorovi Hasičských novín Oldřichovi  Přibylovi , ktorý  vo svojom októbrovom vydaní Hasičských novín uverejniť článok o tomto probléme na prvej strane Hasičských novín.  

Dal som si záväzok, že  uverejním mená všetkých, týchto ľudí, ktorí veci výrazne pomohli. Všetkým týmto ľuďom patrí za ich podporu ešte raz veľká vďaka, nielen z mojej strany ale myslím si že tiež  zo strany Vás, Dobrákov. Bez ich pomoci by moje úsilie bolo v podstatnej miere sťažené, a výsledok by bol za oveľa dlhšiu dobu. Takže už dnes máme čo oslavovať, že vec je na dobrej ceste k jej vyriešeniu  aj keď budúcnosť najbližších mesiacov  ukáže či je môj boj ukončený -:)

Ján Stankovič, konateľ firmy Dobráci s.r.o.

Novinky