Vajnorská 46
831 03 Bratislava
Tel.: +421 2 44635377
Mobil: +421 903713769

skcs

Predaj zahraničnej techniky

Podkategórie

  • Cisterny

    Cisterna  /CAS/, slúži k prvotnému  zásahu pri požiari a to  hasení vodou prípadne  v kombinácii s penou, práškom. Vozidlo obsahuje priestor pre posádku v počte do 9 ľudí, nádrž na vodu do objemu 5000L, priestor pre technické vybavenie hasičov. 

  • Technické automobily

    Technický automobil /TA/ sa radí medzi špeciálne hasičské vozidlá určené na prepravu jednotiek požiarnej ochrany a základného technického vybavenia do miesta dislokácie událnosti. Technický automobil je rozdelený na časť pre posádku vozidla (spravidla 1 +2) a časť pre technickú výbavu vozidlá s vstavaním a úchytmi pre hasičské vybavenie, ktoré je prispôsobené potrebám, pre ktoré sa technický automobil určený (dopravné nehody, chemické havárie, hadicový automobil, protipovodňový automobil, automobil civilnej obrany). Tieto vozidlá sú určené pre zásahové jednotky zborov dobrovoľných hasičov, podnikovým jednotkám požiarnej ochrany na vykonanie prvotného zásahu alebo zásahu u mimoriadnych situácií.

  • Veliteľské vozidlá

    Veliteľský automobil /VEA/ slúži najmä na podporu veliteľa zásahu ako aj  poskytovanie informačnej podpory veliteľovi zásahu pri mimoriadnych udalostiach.  Tvoria s výbavou umiestnenou vo vozidle samostatnú jednotku s širokým spektrom nasadenia.