Odovzdanie  vozidlo Scania , městys  Boleradice

24.08.2023   Pripravujeme hasičské vozidlo Scania , pre městys Boleradice

Vozidlo prešlo testom čerpadla, v súčasnej dobe prebiehajúcej legislatívne úkony, prihlásenie vozidla a práve prebieha jeho úprava podľa českých, hasičských predpisov.  Na autá budú vymenené všetky náplne a filtre . 

september 2023 : ukončená legislatíva vozidla v CZ.

október 2023 :

Dokončené polepy vozidla.

Na vozidlo vymenená predná, majáková rampa za novú, výška 3cm a bola znížená, celková výška vozidla odstránením časti hornej nadstavby.

1. Digitálna rádiostanica HYTERA HM785
2. Tlačidlový inteligentný mikrofón SMA19A3
3. Digitálna/analógová rádiostanica (vysielačka) Hytera BP515-VHF 5ks
4. svietidlo SURVIVOR® ATEX – 230V AC/12V DC -5 ks
5. 6 ks. Dýchacích kompletov Draeger PSS 7000
6. kalové čerpadlo – 220 V
7. kalové čerpadlo – motorové

Začalo sa s výrobou bedien na hadice. Výroba ukončená, osadenie boxov.

Vozidlo hasičom odovzdané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehicle added!
The vehicle is already in the wishlist!