Odovzdanie vozidla Mercedes 1120 4×4, obci Býšť

Dňa 20.10.2013 sme slávnostne odovzdávali obci Býšť hasičské vozidlo Mercedes 1120 4×4. Na vozidle si hasiči po jeho dovoze objednali  domontovanie osvetľovacej rampy, ktorá bola namontovaná naším technikom ihneď po jej dodaní.  Vozidlo zaradené v systéme IZS.

Vehicle added!
The vehicle is already in the wishlist!