Odovzdanie vozidla Renault Master Combi T28 obci Dříteč

Veliteľské vozidlo Renault Master Combi T28 bolo odovzdané 21.03.2016 hasičom obce Dříteč, kedy prebehla osobná a technická obhliadka.

__________

V týchto dňoch pripravujeme  9-mieste, veliteľské vozidlo Renault Master Combi T28   Po dovoze vozidla a následnom absolvovaní STK a emisnej kontroly začal  proces legislatívy uvedeného vozidla . Následne začínajú na vozidlé úpravy podľa hasičskej vyhlášky 53/2010 Sb, vid návrhy na polepenie vozidla pre hasičov obce Dříteč

Vehicle added!
The vehicle is already in the wishlist!