Odovzdanie vozidla Man 14.224 4×4, obci Stachy

Odovzdanie vozidla Man 14.224 4×4, obci Stachy.

Dňa 20.07.2015 sme odovzdali hasičské vozidlo.

______________

Po dovoze vozidla Man 14.224 4×4, vozidlo  úspešne absolvovalo technickú  a emisnú kontrolu. Tým sa započala celá príprava vozidla a rada legislatívnych krokov umožňujúcich  prihlásenie vozidla do evidencie v ČR. V súčasnej dobe sú všetky legislatívne  úkony ukončené a vozidlo pripravené pre zákazníka.

Vehicle added!
The vehicle is already in the wishlist!