Odovzdanie vozidla hasičom – městys Neustupov

Odovzdanie vozidla, hasiči městys Neustupov

Aj v týchto ťažkých dňoch karantény spôsobený vírusom COVID-19 sme odovzdali český hasičom městysu Neustupov, vozidlo Tatra 815.2 CAS 32. Vozidlo bolo hasičom odovzdané na Slovensku, v meste Holíč. 

 Vozidlo bolo hasičom městysu Neustupov, predvedené, hasiči boli k obsluhe vozidla zaškolení.

Vehicle added!
The vehicle is already in the wishlist!