Odovzdanie vozidla Tatra 148 CAS 32 pre DHZ Mesta Dudince

Odovzdanie vozidla Tatra 148 CAS 32, DHZ Mesta Dudince.

Dňa 10.07.2018 sme odovzdali hasičské vozidlo Tatra 148 CAS 32, dobrovoľným hasičom z mesta Dudince, SK.

_________________

Vozidlo po dovoze z Českej republiky  prešlo kompletným testom,  legislatívnymi úkonmi na prihlásenie vozidla a jeho úpravou podľa slovenských hasičských predpisov.

Vehicle added!
The vehicle is already in the wishlist!