Odovzdanie vozidla   Volvo FL 6.14 Homola a.s.

15.08.2022 Vozidlo hasičom odovzdané

Vozidlo pripravené na odovzdanie

Na prianie hasičov bolo k vozidlu dodané 2x externé primiešavanie peny 

Ukončená legislatíva, STK a emisná kontrola

26.07.2022 Pripravujeme Volvo FL 6.14 pre hasičov firmy Homola a.s.

pripravujeme hasičské vozidlo Volvo FL 6.14, pre hasičov firmy Homola a.s.

v Ostravskom okrese, v Moravsko – Slezskom kraji. 

V súčasnej dobe prebiehajú legislatívne úkony, prihlásenie vozidla a jeho úprava podľa českých hasičských predpisov.  O jeho odovzdaní vás budeme informovať.

Vehicle added!
The vehicle is already in the wishlist!