Odovzdali sme vozidlo obci Kovanice

Vozidlo zaradené do IZS !

12.07.2022 Vozidlo hasičom odovzdané

18.05.2022 Pripravujeme Mercedes 811 D, pre obec Kovanice.

Pripravujeme 9-miestne, hasičské vozidlo Mercedes 811 D, pre obec Kovanice, v okrese Nymburk , v Stredočeskom kraji. 

V súčasnej dobe sa začalo s prípravou vozidla na STK a emisie a začínajú legislatívne úkony, prihlásenie vozidla do evidencie v CZ a následne bude prebiehať úprava vozidla podľa českých, hasičských predpisov.  

O jeho odovzdaní,  vás budeme informovať.

Vehicle added!
The vehicle is already in the wishlist!