Odovzdali sme obci Hevlín

Dňa 23.04.2018 sme odovzdali hasičské vozidlo obci  Hevlín, ČR.

Príprava:

V týchto, dňoch  pripravujeme vozidlo MAN 12.232 4×4  pre dobrovoľných hasičov obce Hevlín

V súčasnej dobe prebieha  príprava vozidla na STK e emisie a jeho úprava podľa hasičského zákona. Na vozidlu budú prebiehať rôzne úpravy podľa priania hasičov, ako je: montáž osvetľovacieho stožiaru, zastavenie výbavy hasičov do vozidla, dovybavenie vozidla použitou, hasičskou výbavou a iné. O priebehu prác  vás budeme postupne informovať.

Vehicle added!
The vehicle is already in the wishlist!