Odovzdali sme obci Lískovice

Dňa 15.02.2019 sme odovzdali hasičské vozidlo obci  Lískovice, ČR.

Príprava:

Vozidlo hasičom odovzdané , hasiči sa farebnú úpravu vozidla podľa hasičského zákona  na vlastnú žiadosť prevedú sami.

V týchto, dňoch  pripravujeme vozidlo Mercedes 316 CDI  pre dobrovoľných hasičov obce Lískovice. V súčasnej dobe prebieha  príprava vozidla na STK + emisie.

Vehicle added!
The vehicle is already in the wishlist!