Odovzdanie vozidla obec Braškov

15.11.2021 Odovzdanie vozidla, obec Braškov

15.11.2021 Vozidlo hasičom odovzdané  na českých, evidenčních číslach.

Vozidlo na želanie hasičov absolvovalo kontrolu v TUPO /Technický ústav požární ochrany/

03.10.2021 pripravujeme pre dobrovoľných hasičov obce Braškov, v Stredočeskom kraji, okres Kladno, hasičské vozidlo Dennis Sabre XL , rok 2003 Vozidlo absolvovalo ešte pred dovozom tlakovú skúšku na testovacej stolici, v záťažovom režime, s protokolom o tlakovej skúške, viď video . V súčasnej dobe prebieha na vozidle jeho farebná úprava podľa hasičského zákona, prihlásenie vozidla do evidencie v CZ a jeho príprava na certifikáciu v IZS. Hasiči si taktiež objednali na dodanie nových pneumatík, na celé vozidlo. O ďalšom priebehu vás budeme informovať.

Vehicle added!
The vehicle is already in the wishlist!