Odovzdanie vozidla, obec Sebranice

Dňa 28.7. 2021  sme odovzdali obci Sebranice hasičské vozidlo Mercedes 1124 F. Vozidlo od jeho dovozu prešlo rôznymi úpravami, ktoré si hasiči objednali: dodanie nových pneumatík a ich výmena, demontáž starého osvetľovacieho stožiaru, dodanie osvetľovacieho stožiaru a jeho montáž. Demontáž starých majákov a montáž novej majákovej rampy + dodanie ozvučovacieho zariadenia, dodanie 6 kusov nových prilieb Gallet F1 SF, výmena  náplni a filtrov vo vozidle.

Dňa 30.6. 2021 prebehol 2.kontrolný deň. Následne  sa na vozidle ukončila jeho legislatíva do evidencie v Českej republike. Vozidlo po zaradení do evidencie v Českej republike bolo tiež zaradené do IZS.

Dňa 28.7.2021 bolo vozidlo hasičom odovzdané.

Dňa 21.08.2021 bolo vozidlo slávnostne žehnané.

Vehicle added!
The vehicle is already in the wishlist!