Smútočné oznámenie – Milan Vizváry

Vážení Dobráci,

s hlbokým žiaľom oznamujeme, že po krátkej, tažkej chorobe, dňa 12.08.2021, zomrel, náš drahý kamarát, Milan Vizváry. Milan sa narodil 28.08.1957 v Bratislave, celý život pracoval ako hasič, či už u štátnych hasičov v Bratislave, neskoršie u podnikových hasičov mesta Rohožník, nakoniec v strážnej službe, v Dome Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na Kutuzovovej 17, v Bratislave. „Náš Milanko“ taktiež po skončení aktívnej služby, ešte pomáhal hasičom obce Rohožník vo svojom bydlisku. Bol to cenný človek, ktorý každému rád a nezištne pomohol. Som veľmi rád, že som mal tú česť poznať takéhoto, mimoriadneho človeka.

Bude veľmi chýbať nielen mne, ale nám, všetkým.

Česť jeho pamiatke.

Ján Stankovič – konateľ Dobráci s.r.o

Vehicle added!
The vehicle is already in the wishlist!