Odovzdanie vozidla, obec Hostěradice

Dňa 08.04. 2014  sme odovzdali hasičom obce Hostěradice, v okrese Znojmo v Juhomoravskom kraji, hasičské vozidlo Dennis Rappier. Vozidlo po zaradení do evidencie v Českej republike bolo tiež zaradené do IZS.

Dňa 23.9. 2014 bolo vozidlo slávnostne žehnané.

Vehicle added!
The vehicle is already in the wishlist!