Odovzdanie vozidla Volvo FL 6.11, obci Nebílovy

Odovzdanie vozidla Volvo FL 6.11, obci Nebílovy.

Dňa 07.10.2014 sme odovzdali hasičské vozidlo.

V týchto, dňoch  pripravujeme vozidlo Volvo FL 6.11 Technický automobil  pre obec Nebílovy.

Po dovoze vozidla  vozidlo  úspešne absolvovalo technickú  a emisnú kontrolu. Tým sa započala celá príprava vozidla a rada legislatívnych krokov umožňujúcich  prihlásenie vozidla do evidencie v ČR.V súčasnej dobe sú všetky legislatívne  úkony ukončené.

Na vozidle prebehli okrem samotnej, farebnej úpravy vozidla na prianie zákazníka  kompletná výmena všetkých náplní so servisnou knižkou.

Vehicle added!
The vehicle is already in the wishlist!