Odovzdanie vozidla DAF 1300, obci Oleksovice

Odovzdanie vozidla DAF 1300, obci Oleksovice.

Dňa 22.12.2014 sme odovzdali hasičské vozidlo.

Dňa 17.12.2014 prebehol 2. kontrolný deň kedy bolo hasičmi skonštatované že vozidlo spĺňa všetky, dohodnuté podmienky kontrolného dňa číslo 1.

V týchto, dňoch  pripravujeme vozidlo DAF 1300  pre obec Oleksovice. Vozidlo pred dovozom absolvovalo tlakové skúšky čerpadla s certifikátom.

Po dovoze vozidla  vozidlo  úspešne absolvovalo technickú  a emisnú kontrolu. Tým sa započala celá príprava vozidla a rada legislatívnych krokov umožňujúcich  prihlásenie vozidla do evidencie v ČR.V súčasnej dobe sú všetky legislatívne  úkony ukončené.

Na vozidle prebehli okrem samotnej, farebnej úpravy vozidla podľa vyhlášky 53/2010 Zb.,  dodávka a montáž vysielačky, montáž majákovej rampy, úprava vývodov výtlakov na českú normu – redukcie, uloženie  prinesenej výbav hasičov ako je: plávajúce čerpadlo, elektrocentrála.

Vehicle added!
The vehicle is already in the wishlist!