Odovzdanie vozidla DAF 2300, obci Poříčany

Odovzdanie vozidla DAF 2300, obci Poříčany.

Dňa 27.8.2014 sme odovzdali hasičské vozidlo.

Dňa 22.08.2014 prebehol 2. kontrolný deň kedy bolo hasičmi skonštatované že vozidlo spĺňa všetky, dohodnuté podmienky kontrolného dňa číslo 1.

V týchto, dňoch  pripravujeme vozidlo Daf 2300 pre obec Poříčany. Vozidlo pred dovozom absolvovalo tlakové skúšky čerpadla a certifikátom:  http://youtu.be/I0ng7QoMY0g

Po dovoze vozidla  vozidlo  úspešne absolvovalo technickú  a emisnú kontrolu. Tým sa započala celá príprava vozidla a rada legislatívnych krokov umožňujúcich  prihlásenie vozidla do evidencie v ČR.V súčasnej dobe sú všetky legislatívne  úkony ukončené.

Na vozidle prebehli okrem samotnej, farebnej úpravy vozidla podľa vyhlášky 53/2010 Zb. tieto  úpravy a to: vyvedenie bočných výtlakov  do dolnej časti, montáž zvádzacej, oranžovej aleje, výmena predných majákov za nižšie, kvôli zníženiu výšky vozidla. Montáž zábleskových predátorov do prednej a zadnej časti vozidla,  kompletná výmena náplní vo vozidle, úprava pôvodných držiakov dýchacích prístrojov vo vozidle na dýchacie prístroje značky Scott,úprava vývodov výtlakov na českú normu.

Vehicle added!
The vehicle is already in the wishlist!