Odovzdanie vozidla DAF 55.230 TI, obci Dolní Němčí

Odovzdanie vozidla DAF 55.230 TI, obci Dolní Němčí.

Dňa 07.06.2014 sme odovzdali hasičské vozidlo a bolo slávnostne požehnané.

Dňa 04.06.2014, prebehol 2. kontrolný deň a zároveň si  hasiči obce Dolní Nemčí prevzali hotové vozidlo upravené podľa ich požiadaviek.

16.05.2014 V týchto, dňoch  pripravujeme vozidlo Daf 55.230 TI pre obec Dolní Němčí. Po dovoze vozidla  vozidlo  úspešne absolvovalo technickú  a emisnú kontrolu. Tým sa započala celá príprava vozidla a rada legislatívnych krokov umožňujúcich  prihlásenie vozidla do evidencie v ČR a  prihlásenie vozidla do IZS.V súčasnej dobe sú všetky legislatívne  úkony ukončené. Počas 1.  kontrolného dňa si hasiči okrem grafickej úpravy vozidla dohodli na vozidle aj rôzne úpravy ako je: dodanie elektrocentrály HERON EGM 68 AVR-3E, vyrobenie nového  výsuvu na elektrocentrálu, dodanie a montáž výstražného a dorozumievacieho zariadenia, zastavanie stávajúcej hasičskej výbavy do vozidla.

Vehicle added!
The vehicle is already in the wishlist!